Hotel Nyborg Strand
Finn Juhl Hotel Hakuba
Hotel Nyborg Strand
Finn Juhl Hotel Hakuba

Hvem er vi

Design Solutions / Scan-Line Interiør blev oprettet i 1986.
Vi har til huse i "Den gl. Købmandsgård", Nørregade 2, 6950 Ringkøbing,
hvor vi har tegnestue.

Vi har beskæftiget os med hotelindretning, erhvervsindretning, indretning af restaurant, kursus- og konferencecenter i 35 år.

Design Solutions er et kreativt team bestående af:

Karsten N. Rasmussen 
Direktør 

Annette N. Pedersen
Sekretær / salgsmedarbejder

Lourdes Schwartz
Indretningsarkitekt / Bygningskonstruktør BTH 

Design Solutions

scan-line interiør a/s
nørregade 2
6950 ringkøbing

tel 97 32 45 44
fax 97 32 30 10

post@designsolutions.dk